Message Queuing (MQ)

Door middel van MQ kunnen (server-)processen  asyncroon met elkaar  communiceren door een bericht in een queue te plaatsen. Het asynchrone karakter van deze communicatie komt tot uitdrukking in het feit dat zender en ontvanger van het bericht niet tegelijkertijd verbonden hoeven te zijn met de queue. De MQ-specificaties garanderen dat het bericht beschikbaar blijft totdat het is afgeleverd. Deze aansluiting van applicaties en data  wordt in het Engels  bekend als  ‘loosely coupled applications’.

Core Data Middleware Services

Core Data Documentation Services