SQL Programming

SQL
(Structured Query Language) is het programmeer taal van relationele databases. We kunnen ondersteunen in het schrijven van SQL routines , Triggers en Stored Procedures.

Database beveilging is vanzelfsprekend van cruciaal belang voor een geslaagde implementatie. We kunnen helpen door het opzetten van beveilgingsvoorschriften en toegangsmatrixen.

SQL Programming
SQL (Structured Query Language) is het programmeer taal van relationele databases. We kunnen ondersteunen in het schrijven van SQL routines , Triggers en Stored Procedures. 

Core Data Middleware Services

Core Data Documentation Services